திங்கள், 11 மே, 2020

எங்கள் குலவிளக்கு எழில்ராணிபேத்தியவள்
திங்கள் ஒளிதேவியவள் தீவுமண்ணின் சேயுமவள்
தங்க மேனி தாரகையே தவழ்ந்தெழுந்து நில்தாயே
எங்கள் துயர் துடைத்திட ஏற்றம்பெற எழுந்திடுவாய்


விண்ணுதித்த முழுநிலவே வீரவம்சம் வாழ வந்தாயே
முன்னுதித்த முத்துப்பேத்தி முத்தமிழின் மூச்சு நீயே
தன்குலத்தை தழைக்கவென தரணிவந்த தமிழழகே
உன்குலத்தை உயர்த்திடவே உதயமதாய் உதித்திடுக


பெற்றவளும் பெரும்தந்தையும் பேருவகை மாமனவன்
உற்றவளாய் உன்முகம் உவக்கும் அம்மம்மா தானவளும்
சிற்றன்னைசித்தியவள் சிரிப்புக்காட்டும் தாத்தாவும்
உற்றம் உறவு புடைசூழ வந்து வாழ்த்தும் நேரமிது


ஆடி ஓடி அசைந்தாடும் அழகுமயில் கோலமவள்
நாடி வந்த எம்மை எல்லாம் சோகம் தீர்த்த செல்லவள்
கூடி நின்று உம்மை நாம் கொலுவிருத்தி கொற்றவையில்
ஆடிப்பாடி ஆசி கூறி ஆனந்தமாய வாழ்த்துகிறோம்


வாழி தாயே ! வாழி சேயே !! வாழி நீயே !!!
வாலி தாயே வாலி செய் வாலி நீயே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக