ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2012கார்த்திகை 27 

சுவிஸிலிருந்து மதிமுகன்.


சங்கரெனும் சத்தியநாதனின்
முதல் உயிர்க்கொடை வரலாறு
உலகத் தமிழர் உளம் எனும்
மலை முழைஞ்சுகளில் எங்கும் நுழைஞ்சு
பொங்கிப் பெருகும் விடுதலைப் பேராறு!